היין, היאנג - ומה שביניהם

  עוד לפני ניצני הרפואה הסינית בת חמשת אלפי השנים, הופרח לאוויר רעיון היין-יאנג ומה שביניהם. למעשה, ישנם גורסים כי כבר לפני כ-8,000 שנה, נהגו תושבי סין לבצע מדיטציה, להתבונן בטבע ולהבין את היחס הקוסמי שבין האדם לבין הטבע והקוסמוס.תקופה זו הנפיקה מלומדים בולטים, אולם הבולט מביניהם היה Fu Hsi המיתולוגי, שהיה לקיסר הראשון של סין. Fu Hsi התגורר באיזור הנהר הצהוב בסין מיסד שני סמלים: קו רצוף, וקו מקוטע - שסימלו את שני יסודות הקוסמוס - יין ויאנג - והשפעתם על צורות החיים. לימים, היו שני יסודות אלה גם הבסיס לפילוסופיה הסינית ותורת הרפואה הסינית. איחוד שני היסודות גורם לבריאה. אותם שני יסודות, ולימוד המהות ויחסי הגומלין ביניהם היוו גם בסיס לכתיבת "ספר התמורות" - האי צ'ינג (I-Ching).

  משמעות ה"יין" היא הצד האפל של הגבעה, ואילו משמעות ה"יאנג" היא הצד המואר של הגבעה. היסודות מסמלים דברים שניתן להגדירם כמנוגדים, אולם עדיף יהיה להגדירם כמשלימים: היאנג מסמל את היסוד הזכרי, הקשה, האקטיבי, המואר, החם, המלא וכדומה, ואילו היין מסמל את היסוד הנקבי, הפאסיבי, החשוך, הקר והריק.

  סמל הין-יאנג המפורסם מבטא היטב את היחסים בין היסודות: היין והיאנג חיים זה לצד זה בהרמוניה. במקביל להגדרת הגבולות הברורים בין היסודות, מתקיימת דואליות: כאשר אחד היסודות מגיע לנקודת שיא ומשתלט - מתחיל בצורה מחזורית להיכנס ולהשתלט היין, ואילו כאשר היין מגיע לנקודת שיא - הוא מתחיל להחליש ולאפשר את השתלטותו של היאנג. כך, מקיימים היסודות זה את זה ומאפשרים איזון מחזורי ביניהם. עיקרון זה מיושם בכל עקרונות הקוסמוס ושולט בתהליכי החיים. הדאו השמיימי מראה כי כאשר הירח מגיע למצב מלא - הוא מתחיל להתרוקן, ומקיים מחזור אינסופי של מלא וריק. האדם חווה מצבי שמחה שמתקיימת אחרי העצבות, ועצבות שמשתלטת אחרי השמחה.

  תהליך זה של מעבר מיין ליאנג וההיפך מתקיים בין עונות השנה, בין השעות ביממה, בתהליכי הטבע, ולמעשה, המחזוריות מאפיינת את הקוסמוס באופן בלתי פוסק. סמל היין-יאנג מראים כי היסודות חיים בזרימה מתמדת ביניהם, ולעולם לא יתקיים מצב של יין מוחלט ללא יאנג או יאנג מוחלט ללא יין. בשעה החשוכה ביותר ביממה, עדיין ימצאו כוכבים ולעיתים גם הירח - שיפיצו מעט אור. הסמל מראה סימטריה, וזרימה תמידית בין היסודות.

  על פי התפיסה העתיקה של הרפואה הסינית, כשם שמתקיימים היסודות יין ויאנג בהרמוניה, חייב האדם להתקיים בהרמוניה אחת עם השמיים ועם האדמה. הפרת האיזון שבין האדם לבין הקוסמוס גורם לחוסר האיזון וזה מביא לתופעות שונות ומגוונות. ייצוג נוסף ומוחשי לחוקי היין והיאנג ברפואה הסינית מתקיים בין היסודות בתיאוריית חמשת היסודות ואף בתיאוריית שמונת העקרונות.


שם המחבר:פרטי פרטי
מטפל משנת 2004
פרטי מקבל\ת מטופלים בקליניקה 'קליניקה פרטית' () לחצ\י כאן למעבר לדף מידע אודות הקליניקה.
 
2009-2010 כל הזכויות שמורות (C)